Talk:Warlords Of Kruhl 3e EN:Setting

From OGC
Revision as of 12:34, 19 April 2021 by Admin (talk | contribs) (→‎Karelia)
Jump to navigation Jump to search

Sample Maps

Toponymy

Karelia

Table: Czech toponymy
Czech English
brána, f.; branka, dimin.; branky; dimin.,pl. gate
brod, m.; brody, pl.; brodek, dimin. (Brodce) ford
břeh, m.; břehy, pl. riverside, water's edge
chlum, m.; chlumek, dimin. (Chlumčany, Chlumec) (wooded) hill
hlavní, adj. main, principal, capital
hora, f.; hory, pl.; horka, dimin.; hůrka, dimin. mountain
hrad, m.; hrady, pl.; hrádek, dimin. (Hradec) (fortified) castle
hřbet, m.; hřbety, pl. ridge
hvozd, m. (Hvozdná) deep forest
-ja- == [connector]
jezero, n.; jezerní, adj. lake
klášter, m. (Klášterec) monastery, convent
kopec, m.; kopeček, dimin. hill
krásný, -á, -é, adj. beautiful
lán, m.; lány, pl. field, land
les, m.; lesy, pl. (Polesí); lesní, adj. wood, forest
město, n.; městečko, dimin. (Městec) town, townlet
močál, m. bog, marsh, swamp
most, m.; mosty, pl.; mostek, dim.; můstek, dimin. bridge
nízký, -á, -é, adj. low
nížina, f. lowlands
ostrov, m. (Ostrovec) island
pánev, m. basin
planý, -á, -é, adj. idle, barren
plošina, f. plateau
pohoří, n. range (of mountains)
potok, m.; potůčky, dimin.pl. brook, creek
pramen, m.; prameny, pl. fountain, spring
rašeliniště, n. peatbog
rozhledna, f. look-out, outlook-tower
rozvalina, f. ruin(s)
šance, f.pl. fortification
silnice, f. road, highway, route
soutěska, f. defile, pass, gorge
střední, adj. central, middle
týn, m. [hist.] (Týnec, Týniště) stronghold, enclosed place, fenced court, yard
ves village
věž, f. tower
voda, f.; vodní, adj. water
vrchovina, f.; vrchoviny, pl. highlands, uplands
zahrada, f.; zahrádky, dimin.pl. garden
zleb gully